Σχετικά

Home / Σχετικά

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Η σελίδα αυτή λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016 και είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ της CineapolisFilm
με τον συνθέτη – μουσικό 
και καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, Νίκο Τσιάντα.
Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς όπου κάποιος μπορεί να βρει μουσικά βιβλία, έντυπα ή ηλεκτρονικά (e-books), αρχεία ήχου
και εικόνας (Mp3,Videos), 
μουσικό υλικό που μπορεί να αγοράσει ή να κατεβάσει δωρεάν (παρτιτούρες, αρχεία μουσικής, βίντεο),
χρήσιμες συνδέσεις σε ιστοσελίδες, κτλ.

Επίσης αποτελεί και μια εκπαιδευτική πύλη μέσω της οποίας  προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά την εισαγωγή
στα Ανώτερα μουσικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, μουσικό-οπτικό-ακουστικό υλικό εκπαίδευσης που αφορά την εκμάθηση
διαφόρων μουσικών οργάνων και 
Ανωτέρων Θεωρητικών (videos  & online μαθήματα μέσω Skype or Zoom) από καταξιωμένους καθηγητές
και μουσικούς αναγνωρισμένου κύρους, online μαθήματα 
και σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας (σε συνεργασία με την εταιρία PinkStudios)
και πολλά, πολλά άλλα!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Νίκος Τσιάντας

CineapolisFilm

PinkStudios